بایگانی/آرشیو برچسب ها : قرآن کریم

دهمین جلسه کلاس آموزش قرآن کریم خانه قرآن اباتر در ۶ مهر ۹۵ برگزار شد

دهمین جلسه کلاس آموزش قرآن در پایه اوّل (روخوانی و روانخوانی) با حضور تعدادی از نوجوانان ابتدایی در مکان خانه قرآن حضرت امام علی(ع) اباتر برگزار گردید. این کلاس روز سه شنه ۶ / ۷ / ۱۳۹۵ در ساعت ۱۶ الی ۱۷ عصر برگزار شد. لازم به ذکر است برادر مرتضی نعمتی بعنوان مربی آموزش قرآن تدریس می کنند. بیشتر بخوانید »

هشتمین جلسه کلاس آموزش قرآن کریم خانه قرآن اباتر در ۱۵ شهریور ۹۵ برگزار شد

هشتمین جلسه کلاس آموزش قرآن در پایه اوّل (روخوانی و روانخوانی) با حضور تعدادی از نوجوانان ابتدایی در مکان خانه قرآن حضرت امام علی(ع) اباتر برگزار گردید. این کلاس روز دوشنه ۱۵ / ۶ / ۱۳۹۵ در ساعت ۱۸ الی ۱۹ عصر برگزار شد. لازم به ذکر است برادر مرتضی نعمتی بعنوان مربی آموزش قرآن تدریس می کنند. بیشتر بخوانید »

هفتمین جلسه کلاس آموزش قرآن کریم خانه قرآن اباتر در ۸ شهریور ۹۵ برگزار شد

هفتمین جلسه کلاس آموزش قرآن در پایه اوّل (روخوانی و روانخوانی) با حضور تعدادی از نوجوانان ابتدایی در مکان خانه قرآن حضرت امام علی(ع) اباتر برگزار گردید. این کلاس روز دوشنه ۸ / ۶ / ۱۳۹۵ در ساعت ۳۰ / ۱۸ الی ۳۰ / ۱۹ عصر برگزار شد. لازم به ذکر است برادر مرتضی نعمتی بعنوان مربی آموزش قرآن تدریس ... بیشتر بخوانید »

ششمین جلسه کلاس آموزش قرآن کریم خانه قرآن اباتر در ۱ شهریور ۹۵ برگزار شد

ششمین جلسه کلاس آموزش قرآن در پایه اوّل (روخوانی و روانخوانی) با حضور تعدادی از نوجوانان ابتدایی در مکان خانه قرآن حضرت امام علی(ع) اباتر برگزار گردید. این کلاس روز دوشنه ۱ / ۶ / ۱۳۹۵ در ساعت ۳۰ / ۱۸ الی ۳۰ / ۱۹ عصر برگزار شد. لازم به ذکر است برادر مرتضی نعمتی بعنوان مربی آموزش قرآن تدریس ... بیشتر بخوانید »

پنجمین جلسه کلاس آموزش قرآن کریم خانه قرآن اباتر در ۲۵ مرداد ۹۵ برگزار شد

پنجمین جلسه کلاس آموزش قرآن در پایه اوّل (روخوانی و روانخوانی) با حضور تعدادی از نوجوانان ابتدایی در مکان خانه قرآن حضرت امام علی(ع) اباتر برگزار گردید. این کلاس روز دوشنه ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۵ در ساعت ۳۰ / ۱۸ الی ۳۰ / ۱۹ عصر برگزار شد. لازم به ذکر است برادر مرتضی نعمتی بعنوان مربی آموزش قرآن تدریس ... بیشتر بخوانید »

چهارمین جلسه کلاس آموزش قرآن کریم خانه قرآن اباتر در ۱۸ مرداد ۹۵ برگزار شد

چهارمین جلسه کلاس آموزش قرآن در پایه اوّل (روخوانی و روانخوانی) با حضور تعدادی از نوجوانان ابتدایی در مکان خانه قرآن حضرت امام علی(ع) اباتر برگزار گردید. این کلاس روز دوشنه ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۵ در ساعت ۳۰ / ۱۸ الی ۳۰ / ۱۹ عصر برگزار شد. لازم به ذکر است برادر مرتضی نعمتی بعنوان مربی آموزش قرآن تدریس ... بیشتر بخوانید »

دوّمین جلسه کلاس آموزش قرآن کریم خانه قرآن اباتر در ۴ مرداد ۹۵ برگزار شد

دوّمین جلسه کلاس آموزش قرآن در پایه اوّل (روخوانی و روانخوانی) با حضور تعدادی از نوجوانان ابتدایی در مکان خانه قرآن حضرت امام علی(ع) اباتر برگزار گردید. این کلاس روز دوشنه ۴ / ۵ / ۱۳۹۵ در ساعت ۱۹ الی ۲۰ عصر برگزار شد. لازم به ذکر است برادر مرتضی نعمتی بعنوان مربی آموزش قرآن تدریس می کنند. بیشتر بخوانید »

اوّلین جلسه کلاس آموزش قرآن کریم خانه قرآن اباتر در ۲۸ تیر ۹۵ برگزار شد

اوّلین جلسه کلاس آموزش قرآن در پایه اوّل (روخوانی و روانخوانی) با حضور تعدادی از نوجوانان ابتدایی در مکان خانه قرآن حضرت امام علی(ع) اباتر برگزار گردید. این کلاس روز دوشنه ۲۸ / ۴ / ۱۳۹۵ در ساعت ۱۸ الی ۱۹ عصر برگزار شد. لازم به ذکر است برادر مرتضی نعمتی بعنوان مربی آموزش قرآن تدریس می کنند. بیشتر بخوانید »

برگزاری جلسه امتحان پایان دوره آموزش تخصصی قرآن کریم در خانه قرآن اباتر

جلسه امتحان پایان دوره آموزش تخصصی قرآن کریم عصر روز یکشنبه ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۴ با حضور تعدادی از قرآن آموزان در مکان خانه قرآن حضرت امام علی(ع) اباتر برگزار گردید. کلاسهای این دوره در تابستان ۹۴ برگزار می گردید. لازم به ذکر است برادر مرتضی نعمتی بعنوان مربی آموزش قرآن تدریس می کردند. بیشتر بخوانید »

برگزاری جلسه امتحان پایان دوره آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم در خانه قرآن اباتر

جلسه امتحان پایان دوره آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم عصر روز پنجشنبه ۹ / ۷ / ۱۳۹۴ با حضور تعدادی از نوجوانان مقطع دبیرستان، راهنمایی و ابتدایی قرآن آموز در مکان خانه قرآن حضرت امام علی(ع) اباتر برگزار گردید. کلاسهای این دوره در تابستان ۹۴ برگزار می گردید. لازم به ذکر است برادر مرتضی نعمتی بعنوان مربی آموزش قرآن ... بیشتر بخوانید »